Oletko kiinteistönomistaja? Arveluttaako katon kunto?

Tässä vastauksia juuri niihin kysymyksiin, joita olet aina halunnut kysyä kattojen pinnoituksesta. Älä epäröi kysyä neuvoa, jos suunnittelet katon pinnoitusta. Autamme mielellämme. Ensimmäinen neuvomme on: käytä aina ammattilaista kattosi pinnoituksessa. Lue lisää vinkkejä alta:

Tiilikatot

Tiilikattojen pinnoittaminen on erinomaisen hyvä keino antaa katollesi lisää elinkaarta. Moni haluaa tehdä sinulle uuden katon. Älä unohda pinnoitusta vaihtoehtona, sillä tarve kattoremontille saattaa siirtyä kauas tulevaisuuteen samalla kun katteesta tulee vähintään uutta tiilikattoa toiminnallisesti vastaava ja kun sen ulkonäkö saatetaan myös uudenveroiseksi.

Tiilikattojen kunnostukseen käytetään normaalisti kahta eri menetelmää. Useimmiten käytettävä menetelmä on maalaus, jota kutsutaan myös pinnoitukseksi. Tässä menetelmässä katteen pintaan levitetään maalin kaltainen (yleensä vesiohenteinen) tuote, joka sulkee tiilen huokoset, muodostaa tiilen pintaan värillisen joustavan ja hengittävän kalvon ja antaa sille suojaa vuosiksi eteenpäin. Voidaan helposti sanoa, että pinnoitus kohentaa kiinteistön ulkonäköä ja suojaa sitä kauas tulevaisuuteen. Pinnoitus/maalaus jättää alustan pintaan värillisen kalvon. Työ voidaan myös uusia ja näin kannattaakin tehdä paikasta ja olosuhteista riippuen 10-20 vuoden välein.

Toinen vaihtoehto on tiilen käsitteleminen suoja-aineella. Tässä tiilen/katon toiminnallisuus saatetaan uudenveroiseksi, mutta tiilen/katon ulkonäkö ei muutu. Kannattaakin siis harkita, onko katon ulkonäöllä merkitystä esimerkiksi merkittävänä osana kiinteistön julkisivua. Jos on, valitse maalaus/pinnoitus.

Muista, että pohjatöinä tehtävän pesun jäljiltä katto voi näyttää kirjavalta. Tämä ulkonäkö ei siis suoja-ainekäsittelyssä juurikaan muutu. Suoja-ainekäsittelyssä vanhan maalipinnan pois peseminen ja tiilen pinnan saaminen puhtaaksi on tärkeää. Suoja-aineen toiminta perustuu sen imeytymiseen tiilen sisään. Mikäli tiilen pinnassa on vanhaa maalia, ei myöskään suoja-aine pääse imeytymään tiilen sisään. Tällöin on vaarana, että suoja-aine ei toimi niin kuin sen pitäisi. Pesun jälkeen tiilen pinnan tulisi näyttää hiekkapaperimaiselta.

Huom. varmista aina millaisesta käsittelystä on kyse, sillä suoja-ainekäsittely sekoitetaan helposti pinnoitukseen:

Pinnoitus = pintaan jää kalvo (maali tai pinnoite)

Suoja-ainekäsittely = pintaan ei jää kalvoa

Mikäli ajatuksissa on teettää vain pelkkä katon pesu, toisena vinkkinä neuvomme: jätä katto kokonaan huoltamatta. Pesu antaa uudelle kasvustolle entistä paremman kasvualustan ja näyttää hyvältä vain kuukausissa mitattavan ajan.

Tuotteemme tiili- sekä mineriittikatoille on erittäin hyvä peittokyvyn ja laadukkaan lopputuloksen antava Remmers Kattopinnoite E

Kuitusementtikatot, varttikatot, mineriittikatot

TIEDOTE KUITUSEMENTTIKATTOJEN ("VARTTI", "MINERIITTI") PINNOITUKSEEN LIITTYEN:

Uusi laki asbestipurkutöistä astui voimaan 1.1.2016. (Laki 684/2015 sekä valtioneuvoston asetus 798/2015). Lakiin liittyen Aluehallintovirasto on linjannut, että asbestia sisältävän materiaalin (myös kattojen) peseminen yli 50 barin paineella katsotaan asbestipurkutyöksi, ja on siten luvanvaraista toimintaa. Katon pesutyön suorittavien työntekijöiden ja työnjohtajan tulee olla sekä koulutettuja, että rekisteröityjä asbestipurkytyön tekemiseen. Yrityksen tulee lisäksi täyttää koko joukko muita vaatimuksia, jotta sille voidaan myöntää lupa asbestipurkutyöhön ja rekisteröidä asbestipurkutyöluparekisteriin.

Mikäli työ tehdään alle 50 barin paineella tai siten, että vanhaa pintaa ei irtoa, ei lupaa tarvita. Tämä ei kuitenkaan ole porsaanreikä, eikä oikotie onneen, joten kolmas neuvomme onkin:

Tällä tavalla tehtynä työ ei tule onnistumaan, joten älä tilaa pinnoitustyötä, jossa urakan tärkein osa, eli pohjatyö jätetään tekemättä sille kuuluvalla huolellisuudella. Tästä seuraa vain ongelmia.

Asbestipurkutyöhön valtuutetut yritykset voi tarkistaa helposti Asbestipurkutyöluparekisteristä.

Asbesti on syöpää aiheuttava materiaali jolle altistuu huomaamatta. Kyse on työntekijöiden työturvallisuudesta eikä asiaan tulisi suhtautua kevyesti. Oikein käsiteltynä ja riittävin varotoimin työ voidaan kuitenkin suorittaa ja katto pinnoittaa.

Vielä yli 25 vuotta asennuksesta kuitusementtikatot ovat monesti varsin kelvollisia pinnoitettavaksi. Näin ei tietenkään poikkeuksetta ole. Siksi onkin todettava, että toisaalta aika käy vääjäämättä vähiin kuitusementtikaton pinnoituksen suhteen.

Kuitusementtikaton pinnoittaminen

Polyurean suosio kuitusementtikattojen pinnoitteena kasvaa nopeasti. Olemassa olevista pinnoitteista tämä on sellainen, johon kannattaa ainakin tutustua.

Mikäli kuitusementtikatto halutaan pinnoittaa maalin kaltaisella ohutkalvopinnoitteella, ratkaisevin kriteeri harkittaessa työn laadukasta lopputulosta on urakoitsijan pesukalusto. Kannattaa ottaa selvää urakoitsijan käytössä olevan laitteiston kapasiteetistä sekä paineen, että veden tuoton suhteen. Näistä parametreistä tärkeämpi on veden tuotto, jonka tulisi mielestämme ehdottomasti olla vähintään 30 litraa minuutissa. Myös paineen tuoton tulisi olla 300-500 bar luokkaa. Tehokkailla laitteilla vanha pinta saadaan pois mahdollisimman hyvin, jolla taataan pinnoitteen hyvä imeytyminen ja siten tiukka tarttuvuus alustaansa. Heikosti tai puutteellisesti pesty pohja ei mahdollista pinnoitteen imeytymistä syvälle katelevyyn ja lopputulos on riskialtis. Nämä riskit voivat realisoitua vasta vuosien kuluttua mutta pinnoitteen teoreettiseen elinkaareen nähden aivan liian nopeasti.

Nyrkkisääntönä ja neljäntenä vinkkinämme: Pohjatyön merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Kuitusementtikattojen pesuveden suodattaminen

Uudistuneen asbestilainsäädännön johdosta Aluehallintoviraston mukaan kuitusementtikatolta tuleva pesuvesi on joko suodatettava, tai veden maahanjohtamiskohdan pintamaat on vaihdettava ja toimitettava kaatopaikalle asbestijätteenä. Näistä pesuvesien suodattaminen on ehdottomasti järkevämpi valinta.

Katolta valuva pesuvesi otetaan talteen ja siirretään suodattimelle. Suodattimen täytyttyä suodatuspussi suljetaan ja toimitetaan kaatopaikalle asbestijätteenä. Tällainen kokonaisuus koostuu sekä pumpusta että suodatinlaitteesta ja näiden välillä kulkevista letkuista ja muista mahdollisista lisälaitteista.