Kattojen pinnoitus mineriittikatto varttikatto kuitusementtikatto tiilikatto huopakatto asbesti asbestityö asbestipurkutyö asbestipurkutyölupa asbestipurkutyöluparekisteri

Palveluita ja tuotteita kattojen pinnoittajille

Tiilikatot, mineriittikatot (varttikatot, kuitusementtikatot), huopakatot

Kattojen pinnoituksiin liittyvä tieto on Fidecolin erityisosaamista. Tulemme tänä vuonna lisäämään joitakin erityisiä palveluita ja tuotteita myös kattojen pinnoittajille. Näitä uutuuksia tulee sivuillemme kevään aikana. Suuntaamme esimerkiksi ammattilaisille suunnattujen pesulaitteistojen sekä pesuveden puhdistuslaitteistojen puolesta puhumiseen ja niiden kanssa kaupalliseen toimintaan. Riittävän tehokkailla laitteilla toimivien urakoitsijoiden tarjoama laatutaso on parempaa ja tasaisempaa sekä lopputulokseltaan kestävämpää. Kattojen pinnoittaminen ei eroa muusta urakointitoiminnasta siinä, että käytössä olevien välineiden laatu ei ratkaisisi. Myös koneiden ja laitteiden laatu ratkaisee. Meiltä saa todella laadukkaat ja mm. erityisesti kattojen pinnoittajien tarpeet huomioon ottaen kehitetyt DenJet -pesulaitteistot vaikkapa turn-key -tyyppisesti. Myös pesuvesien suodatukseen löytyy ratkaisuja.

Mineriittikaton pesu on asbestipurkytyötä. Tärkeää tietoa kaikille mineriittikaton pinnoitusta tekeville tai sellaisen teettämistä suunnitteleville.

Laki eräistä asbestipurkutöistä koskevista vaatimuksista (Laki 684/2015) astui voimaan 1.1.2016. Tämä tuo huomattavia muutoksia mineriittikattojen pinnoittamiseen sekä tilaajalle, että urakoitsijalle. Lakiin liittyy myös Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (Asetus 798/2015). Näihin pohjautuen Aluehallintovirasto tulkitsee, että kattojen pesu yli 50 bar paineella, (tai silloin kun pesuprosessissa katon pinnasta irtoaa materiaalia) katsotaan asbestipurkutyöksi. Asbestipurkutyö on luvanvaraista toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että purkutyötä (tässä tapauksessa siis pesutyötä) suorittavien työntekijöiden on oltava koulutettuja asbestipurkutyöhön ja rekisteröityjä asbestipurkutyötä tekevien työntekijöiden rekisteriin. Tämän lisäksi urakointia suorittavan yrityksen on oltava valtuutettu tekemään asbestipurkutyötä. Enää siis kuka tahansa ei saa tehdä mineriittikattojen pesua. Asbestipurkutyöluparekisteri yritysten osalta löytyy täältä. Työtä tilatessa kannattaa varmistua siitä, että työn suorittaa siihen todistettavasti pystyvä yritys.

Kyse on ensisijaisesti työntekijän työturvallisuudesta. Asbesti on syöpää aiheuttava materiaali, eikä sitä siksi tule missään tapauksessa ottaa kevyesti.

Rekisteri päivittyy kovaa vauhtia joten mikäli yritys, jolla olet suunnitellut teettää mineriittikattosi (vartti, kuitusementti) pinnoituksen ei listalta löydy, kysy heiltä suoraan mikä heidän lupatilanteensa on. Pahimmassa tapauksessa kyse on työturvallisuusrikoksesta ja työ voidaan keskeyttää tarvittaessa poliisin voimin.

Varoituksen sanat sekä työn tilaajille että urakoitsijoille: Mikäli mineriittikatto (varttikatto, kuitusementtikatto) "pestään" alle 50 barin paineella tai siten, että sen vanha pinta ei irtoa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ei työ tule onnistumaan. Siitä seuraa vain harmia. Pohjatyö jää puutteelliseksi eikä työ siksi tule onnistumaan. Tämä on fakta eikä sitä tule mielestämme jättää sanomatta. Vastuunsa tunteva mineriittikaton pinnoittaja käyttää riittävän tehokkaita laitteita ja on lisäksi hoitanut lupansa uuden lain mukaiselle tasolle. Jos tilaat, ole tarkkana.

Mineriittikaton pesussa tuleva jätevesi tulee jatkossa suodattaa ja jätteet tulee toimittaa kaatopaikalle asbestijätteenä. Vaihtoehtoisesti jätevesien maahanjohtamiskohdan pintamaat tulee vaihtaa ja tämä kuorittu pintamaa tulee toimittaa kaatopaikalle asbestijätteenä. Veden suodattaminen on näistä vaihtoehdoista ehdottomasti järkevämpi. Myös veden suodattamiseen löytyy ratkaisuja meiltä. Kysy lisää, neuvomme asiassa mielellämme eteenpäin.

Tiilikattojen osalta pinnoitustoiminta voi jatkua aivan kuten tähänkin saakka.

Kysy rohkeasti neuvoja

Olit sitten urakoitsija tai pinnoitustyön tilaaja, annamme teille vinkkejä ja tukea oikean ratkaisun löytymiseksi. Mikäli pinnoitusasiat askarruttavat, kysy meiltä ulkopuolinen mielipide kattosi pinnoituksesta päätöksesi tueksi.